Als arbeider uit de privésector of niet-zelfstandige kunstenaar kan u uw Belgisch rekeningnummer op de volgende manier meedelen:

Logo Mijn vakantierekening

  • Via het online formulier « Belgisch rekeningnummer » (valideringstermijn van het rekeningnummer: 3 tot 4 weken)


Andere gevallen:

 
Belgisch rekeningnummer (valideringstermijn van het rekeningnummer: 3 tot 4 weken)
U vindt dit nummer op de keerzijde van uw identiteitskaart. Bijvoorbeeld 90.01.01-234.56.
Vul uw IBAN in. Bijvoorbeeld BE11 1212 1212 12
Bijvoorbeeld jan@example.com

Na bevestiging van het rekeningnummer door uw bank, kunnen wij uw vakantiegeld overschrijven op uw bankrekening. Hou er rekening mee dat het valideringsproces tot 3-4 weken kan duren.

Buitenlands rekeningnummer

Indien het gaat om een buitenlandse rekening dient u het onderstaande formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie.

 

 

Geen rekeningnummer

Als u geen rekeningnummer hebt op uw naam kan u het vakantiegeld via circulaire cheque ontvangen. Daarvoor moet u een gedateerde en ondertekende brief met naam, voornaam en rijksregisternummer naar de RJV opsturen. Dit moet je jaarlijks herhalen voor 31 maart. De uitgiftekosten van €3 zijn ten laste van de aanvrager. 

Klik hier voor onze contactgegevens