Het vakantiegeld 2019 nog niet gekregen

Het vakantiegeld 2019 nog niet gekregen ?

Ongeveer 15.000 arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars hebben nog altijd hun rekeningnummer niet meegedeeld om hun vakantiegeld 2019 (werkjaar 2018) te ontvangen. Een vakantiegeld dat voor hen van pas kan komen tijdens deze periode van de coronaviruscrisis en de stijging van de energieprijzen.

Hoewel dit aantal miniem blijft ten opzichte van de 1,6 miljoen werknemers die een vakantiegeld via de vakantiefondsen ontvangen, maken de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) en de vakantiefondsen er een erezaak van om ALLE arbeiders te betalen waar ze recht op hebben.

Daarom roept de RJV deze arbeiders op om hun rekeningnummer aan hun vakantiefonds(en) door te geven voor 31 december 2021. Anders lopen ze het risico dit vakantiegeld waar ze voor gewerkt hebben, te verliezen. 

Hoe kunnen ze dit weten?

De onlinedienst "Mijn vakantierekening" biedt hen, als arbeider of niet-zelfstandige kunstenaar, de mogelijkheid om de historiek van de betalingen van hun vakantiegeld en de eventuele bedragen waarop zij recht hebben, te raadplegen.  Om toegang te hebben, volstaat het om naar de site  www.mijnvakantierekening.be te gaan.
Eenvoudig aanmelden kan via itsme® op de smartphone, pc of tablet.  Als de werknemer beschikt over een PC en een eID-kaartlezer, kan hij zich ook aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart (eID) en zijn PIN-code. Om zijn situatie te controleren, moet hij het vakantiejaar 2019 selecteren en nakijken of het bedrag gestort werd. Anders moet hij zijn rekeningnummer meedelen.

Eenvoudig het rekeningnummer meedelen

Om zijn vakantiegeld te ontvangen moet de arbeider of kunstenaar, zijn/haar persoonlijk rekeningnummer aan de bevoegde vakantiefondsen meedelen.  Er zijn verschillende mogelijkheden:
Als zijn werkgever in 2018 bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie(RJV) aangesloten was, moet hij: 

  • ofwel naar de site www.mijnvakantierekening.be gaan en inloggen op de onlinedienst via de toepassing itsme® of via zijn eID-kaart, zijn PIN-code en een kaartlezer (de snelste weg om zijn vakantiegeld te ontvangen);
  • ofwel naar de website www.rjv.fgov.be gaan, klikken op ‘Mijn rekeningnummer meedelen’ en de informatie invoeren;
  • ofwel zijn gegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en zichtrekeningnummer) via brief meedelen,  het document ondertekenen en dateren en de brief naar de RJV sturen.    Als de werkgever in 2018 bij een ander vakantiefonds aangesloten was, moet hij:
     

  • ofwel naar de site www.mijnvakantierekening.be gaan en inloggen op de onlinedienst via de toepassing itsme® of via zijn eID-kaart, zijn PIN-code en een kaartlezer;
  • ofwel een invuldocument aanvragen bij het vakantiefonds waarbij zijn werkgever in 2018 aangesloten was.

Bedrag niet correct of verlenging van de verjaringsdatum?

De arbeiders die het bedrag betwisten of die de datum van verjaring van hun recht op vakantiegeld 2019 (werkjaar 2018) wensen te verlengen, kunnen dit doen tot 31 december 2021.
Voor meer informatie, ga naar de website www.rjv.fgov.be in de rubriek Wat ingeval van...> Hoe beroep aantekenen?