Attesten aanvragen

Attesten aanvragen
U vindt dit nummer op de keerzijde van uw identiteitskaart. Bijvoorbeeld 90.01.01-234.56.
Bijvoorbeeld jan@example.com

Om een attest via de post te ontvangen, vul het formulier hieronder in (verzendingstermijn: 3-5 dagen).

Als u onmiddellijk een PDF-attest wenst te ontvangen, meld u aan op de toepassing 'Mijn vakantierekening'.

Info documenten

Vakantieattest: bevat het aantal vakantiedagen en vakantiegeld dat u ontvangt voor desbetreffend jaar

Rekeninguittreksel: de volledige berekening van het vakantiegeld